جستجو
Close this search box.
logo

بلاکچین و مساله رگولاتوری

بلاکچین و مساله رگولاتوری

در این مقاله می پردازیم به اینکه تنظیم مقررات در رابطه با بلاکچین از چه جنبه هایی اهمیت دارد. سازمانها بدانند که نیاز مبرم به تثبیت روالهایی در خصوص بلاکچین و مساله رگولاتوری(Regulation) وجود دارد.

بررسی تکنولوژی بلاکچین در امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا

تکنولوژی بلاکچین در امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا

بلاکچین یک سیستم ثبت دیجیتال است که با پتانسیل خود در شبکه های IoT تراکنشها و داده ها را به صورت زنجیره ای از بلاکها ذخیره میکند که با یکدیگر مرتبط هستند و از روشهای رمزنگاری برای حفظ امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا استفاده میکند. بلاکچین میتواند برای ایجاد اعتماد، شفافیت و حفاظت از دادهها در شبکههای اینترنت اشیا مفید باشد.