جستجو
Close this search box.
logo

بررسی تکنولوژی بلاکچین در امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا

تکنولوژی بلاکچین در امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا

بلاکچین یک سیستم ثبت دیجیتال است که با پتانسیل خود در شبکه های IoT تراکنشها و داده ها را به صورت زنجیره ای از بلاکها ذخیره میکند که با یکدیگر مرتبط هستند و از روشهای رمزنگاری برای حفظ امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا استفاده میکند. بلاکچین میتواند برای ایجاد اعتماد، شفافیت و حفاظت از دادهها در شبکههای اینترنت اشیا مفید باشد.