بررسی تکنولوژی بلاکچین در امنیت داده های تولیدی توسط سنسورهای اینترنت اشیا

blockchain and IOT

بعد از ظهور اینترنت بعنوان انقلاب مدرن و با گذشت سالها که گویی درحال تست و آزمایش شدن بود ، محققین دریافتند که این غول تکنولوژی امتحان خود را پس داده است و بهتر است نگاه خود را از جنبه تک بعدی آن فراتر برده و برای هرچه بیشتر ملموس کردن سهولت زندگی به شرط […]